Saf chuptay bhi nahi..samnay ate bhi nahi !!!

Advertisement